Informace o zpracování osobních údajů

Pro Hot Wheels Shop (identifikační číslo 04042344, zapsán v živnostenském rejstříku 29. dubna 2015) je ochrana osobních údajů důležitou součástí poskytování služeb.

Proto, pokud vám cokoliv nebude jasné, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo na e-mail info  hotwheelsshop . cz (je nutno odstranit mezery) 

Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracováváme z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 5 let od objednání.

Pro účel účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:

Účetní dokumenty zpracováváme 5 let.

Na základě vašeho souhlasu u nás můžete mít také svůj účet registrovaného uživatele, kde jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

Váš účet bude aktivní po dobu 5 let od vaší poslední objednávky návštěvy účtu, pak jej smažeme.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat přes kontaktní formulář nebo e-mailem na  info  hotwheelsshop . cz (je nutno odstranit mezery)

Za účelem zkvalitňování služeb držíme v databázi vaše dotazy k našim službám jako náš oprávněný zájem tyto osobní údaje:

Vaše dotazy k naší službě mažeme nejpozději po uplynutí 6 měsíců.

Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je naším oprávněným zájmem pro obranu našich právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:

Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 let.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti Hot Wheels Shop můžete podat námitku přes kontaktní formulář nebo e-mailem na  info  hotwheelsshop . cz (je nutno odstranit mezery)

Osobní údaje poskytujeme těmto příjemcům:

Výše uvedení zpracovatelé zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva přes kontaktní formulář nebo e-mailem na  info  hotwheelsshop . cz (je nutno odstranit mezery)

Jedná se o tyto práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás držíme (a nemáte svůj účet).  

Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a Hot Wheels Shop neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. obhajoba práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

V případě Vaší nespokojenosti s naší ochranou osobních údajů se můžete také obrátit se stížností na dozorový úřad.